ŞUURLU MÜSLÜMAN

Şuur: Bir şeyi anlama, tanıma ve kavrama gücü. Kendi varlığından, benliğinden haberdar olma. Müslüman: Allah’a teslim olan, O’nun emirlerini yerine getiren, İslam dininden olan Mü’min, dindar. Bu iki kelimenin lügat anlamlarından yola çıkarak “Şuurlu Müslüman”ı tanımamız gerekirse kısaca şöyle diyebiliriz: Kendini tanıyan, yoktan var olduğunu anlayan, var edenin varlığından haberdar olan, mahlûkatın en şereflisi yaratıldığını […]