Bir Zulüm Sistemi Olarak Borca Dayalı Para Sistemi

Adları ne olursa olsun dayandıkları iktisat tanımı sebebiyle mevcut iktisadî sistemlerin inancımıza ne kadar aykırı olduğu ortadadır. “İktisat; kıt kaynaklar ile sınırsız insan ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını inceleyen bilim dalıdır.” Tanımda yer alan “insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı” fikri bir Müslümanın düşünce dünyasında ne kadar problemli ise bu düşünce temel alınarak oluşturulmuş bir bilim dalı da o denli […]