ŞIMARIK BİR KİŞİLİK OLARAK  KÂRÛN

GİRİŞ Kur’ân-ı Kerîm’de farklı âyetlerde şımarıklık, nankörlük, dünya sevgisi, mala düşkünlük ve kendini müstağni görme[1] gibi durumlar insanın temel eğilimleri olarak belirtilmekte ve tüm bunların insanın haddini aşıp azmasına, aldanıp yoldan çıkmasına, günaha dalıp zulmetmesine ve inkâra saplanıp hakka karşı çıkmasına sebep olduğu çeşitli şekillerde anlatılmaktadır. Bu durumlara dikkat çekilerek insanın temel sorumluluğunun, nefsinin tüm […]