DİNLERARASI DİYALOG HAKİKATTE NEDİR?

             “Sen milletlerine (dinlerine) tabi oluncaya kadar Yahudiler ve Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar.” (Bakara 120)