ÂDİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İKTİSADÎ BÜYÜMENİN ANAHTARI: ‘KANAAT’

Hayatta kalma, varlığını sürdürme mücadelesinde belli ölçüde gerekli olduğu için insanın fıtratına yerleştirilmiş, ancak insanın ahlak esaslarıyla kontrol altında tutması, yönetmesi gereken unsuru ‘hırs’tır. Kontrolsüz hırs, tamahkârlığa dönüşür. İşte insanın içindeki hırsa mağlub olmaması için ‘kanaat’ kavramıyla tanımlanabilecek felâh kapısı da önümüze konmuştur. Kanaat terim olarak “kişinin azla yetinip elindekine razı olması, kendisinin ve sorumluluğu […]

Cihanşümul ve Kalıcı Refah İçin İslamî İktisat Anlayışının Gerekliliği

Hiç şüphesiz, İslam’ın, hayatın her alanındaki ve boyutundaki meselelere dair sürdürülebilir ve cihanşümul çözümler getirdiğine inanıyoruz. Tehvid anlayışının bir gereği olan dünya-ahiret bütünlüğünün sonucu olarak insanın iktisadi faaliyetleri de Kur’an ve sünnet kaynaklı bilgi ışığında, müesses İslam fıkhının zengin tecrübesi ve rehberliğinde düzenlenmiştir.