FİKRİM NEYSE ZİKRİM O

Bir bal küpünden sirke sızmasını beklemek ne kadar yersizse, içi sirke dolu bir küpten bal akmasını beklemek de o denli yersizdir. Bu örnek aynıyla insanoğlu için de geçerlidir. İnsanın fikri neyse zikri de odur. Fakat insanın sirke küpünden farkı fikrini/içini kendi iradesiyle şekillendirebilmesidir. Bu açıdan bakıldığında insan için “Zikri neyse fikri de odur/o olacaktır.” demek […]