KALEM GÜZELİ

 Medeniyetimiz idarî, askerî sahalarda zirveye çıktığı gibi mimarî ve mûsikî gibi güzel sanatlarda da zirve eserler ortaya koymuştur. Minyatür, ebru, tezhib ama en çok da hüsn-i hatt… Ecdâdımız İstanbul’u dünyanın en büyük hüsn-i hatt merkezi haline getirmiş, İslâm yazısına bir derinlik katmış, bakanları adeta içine çeken eserler meydana getirmiştir. Neredeyse bir millî sanatımız haline gelen […]