MEVLÂNÂ HALİD-İ BAĞDADÎ

  1193/ 1779 senesinde Irak’ın Süleymaniye şehrinde dünyaya geldi. Soyunun baba tarafından Hz. Osman’a ulaştığı rivayet edilir. Küçük yaşında Kuran-ı Kerim öğrenerek ilmi tahsiline başlayan Bağdadî ilerleyen senelerde ilim ve irfanını artırmak için Süleymaniye’de bulunan Abdulkerim el-Berzenci’nin medresesine gider. Medresenin dışında da bir çok hocadan istifade eder.