BİREYSELLEŞME ÖZGÜRLEŞME BATILILAŞMA SORUNU

Sosyal psikoloji çalışmaları Avrupa ve Amerika Birleştik devletlerini içine alan Batının toplumsal yapısını bireysel, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu toplumlarının yapısını ise kollektif olarak nitelendirir.

Sirayet

Dilimize Arapça’dan geçen sirayet kelimesi, genellikle hastalıklar için “bulaşma”, “geçme” gibi anlamlarda kullanılıyor. Biz ise, dini, eğitimi, psikolojiyi ve insanlar arası iletişimi ilgilendiren bir anlamına vurgu yapmak, meşhur bilim adamlarınca önce kuram ardından da yaygın kabul haline gelmiş bir modele işaret etmek üzere bu kelimenin üzerinde duracağız.