İçeriğe geç
Anasayfa » Arşiv Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ

9. sayıdan devam…

Taşınır günde yüz bin cân adem iklimine her dem

Gelir yüz bin dahî andan bulur îmar olur peydâ

Günde yüz bin can her dem yokluk iklimine taşınırken, yüz bin can da O’ndan gelerek ömürler bulup meydana çıkar.

Varlıklar bir taraftan yokluk iklimine dönerek yerlerini yeni gelenlere terk ederler. İhyâ eden de imhâ eden de O’dur (celle celâlühu), zira O Muhyî ve Mümît’tir. Aslolan denizdir. Dalga, sebepler çerçevesinde denizden doğar, tekrar denize döner. “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn.”

Daha fazlasını oku »DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ

DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ -Niyâzi-i Mısrî’nin “Olur Peydâ” Redifli Tevhidi-

Zehî kenz-i hafî k’andan gelip her var olur peyda

Gehî zulmet zuhûr ider gehî envâr olur peyda

O öyle bir gizli hazinedir ki her var olan şey, o hazineden gelip peyda olur Bu varoluşta bazan karanlıklar meydana gelir; bazan nurlar doğar Mutasavvıflarca önemli bir mehaz olarak kabul edilen bir hadîs-i kudsîde “Küntü kenzen mahfiyyen fe ahbebtü en u’refe fe halektü’l-halke / Ben gizli bir hâzineydim, bilinmeyi diledim (sevdim), mahlûkatı yarattım.” Buyrulmuştur. Bu varlıkların bazısı O’nun celâl tecellîsi iken, bazısı da cemâ­linin bir neticesidir O hiçbir şeyi boş yere var etmemiş, zulümâtı envârına ulaşmaya basamak yapmıştır. O nurlara tâlip olanlar belâ ve mihnetlere katlanmayı göze almalıdırlar.

Daha fazlasını oku »DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ -Niyâzi-i Mısrî’nin “Olur Peydâ” Redifli Tevhidi-