DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ

9. sayıdan devam… Taşınır günde yüz bin cân adem iklimine her dem Gelir yüz bin dahî andan bulur îmar olur peydâ Günde yüz bin can her dem yokluk iklimine taşınırken, yüz bin can da O’ndan gelerek ömürler bulup meydana çıkar. Varlıklar bir taraftan yokluk iklimine dönerek yerlerini yeni gelenlere terk ederler. İhyâ eden de imhâ […]

DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ -Niyâzi-i Mısrî’nin “Olur Peydâ” Redifli Tevhidi-

Zehî kenz-i hafî k’andan gelip her var olur peyda Gehî zulmet zuhûr ider gehî envâr olur peyda O öyle bir gizli hazinedir ki her var olan şey, o hazineden gelip peyda olur Bu varoluşta bazan karanlıklar meydana gelir; bazan nurlar doğar Mutasavvıflarca önemli bir mehaz olarak kabul edilen bir hadîs-i kudsîde “Küntü kenzen mahfiyyen fe […]