Ebû Hanife-i Sânî EBUSSUUD EFENDİ

Toprağın altı suskunlarla doludur. Oysa onların suskunlukları; duymasını, dinlemesini, okumasını bilenler için ne çok şey anlatır. Yanından dikkatsizce geçtiğimiz bir mezar taşı belki de bir döneme, bir devlete yön veren büyükleri gölgesinde misafir etmektedir. İşte bu sebeple Hz. Ömer’in (r.a.) de ifade ettiği gibi Allah’a itaat eden büyük zatları tanımak, bilmek ve sözlerini hayatımıza rehber […]

MEHMED EMİN TOKÂDÎ HAZRETLERİ

“Sâlihlerin zikredildiği yere Allah Teâlâ’nın rahmeti iner.” hakikatini bilmeyenimiz yoktur herhalde. Sadece isimlerinin zikredilmesi bile rahmet-i Rahman’ın inmesine vesile olan bu büyüklerin kabirlerini ziyaretten de büyük hisseler alabiliriz inancıyla bu ay İstanbul’da medfûn evliyaullahdan Mehmed Emin Tokâdî Hazretlerini ziyaret edeceğiz.