MESCİDDE MİNBER SAHİBİ BİR SAHÂBÎ (HASSAN B. SÂBİT R.A)

Asr-ı saadet öncesi Arap toplumları, her ne kadar cahiliye devrini yaşıyor olsalar da edebiyat, belagat ve fesahatte dönemlerindeki bütün milletlerden oldukça ilerideydiler. Özellikle şair ve şiir onlar için bir varoluş biçimiydi. Çünkü şiir yoluyla geçmiş dönemlerini, kültürel miras ve birikimlerini yâd ediyor, gelenek ve göreneklerini, özellikle de toplumsal sınıflandırmada kendilerini öne geçirecek yiğitlik, cömertlik ve […]

HIRKANIN VÂRİSİ KA‘B BİN ZUHEYR (R.A)

İhtiyar Züheyr, sabaha karşı uykusundan ter içinde uyandı. Rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, tutunmak için uzanıp gayret ettiği halde, bir türlü o ipi tutamadığını görmüş ve çok üzülmüştü. Züheyr, kavminin en tanınan ve sevilen şairiydi. On bir çocuğunu da kendi gibi şiirle büyütüp yetiştirmiş ve her birini birer söz ustası haline getirmişti. İctimai olarak kabiliyetli […]