KUR’ÂN-ı Kerîm TASAVVURUMUZ

Söz, mütekellimin zihinsel düzeyde gerçekleştirdiği tasavvurları dilbilim kurallarına uygun bir şekilde kurguladığı ve dışa vurduğu andan muhatabın, zihninde bu kuruluma ait tasavvurları ayrıştırdığı ve yeniden kurduğu ana dek gerçekleşen süreçte mütekellim ile muhatap arasında anlam aktarımını mümkün kılan bir olgudur. Dil müştereğinde birleşemeyen mütekellim ile muhatap arasında anlam aktarımı mümkün değildir. Kur’ân’ın, ilk muhatapları tarafından […]

KUR’ÂN’IN APAÇIK BİR ARAPÇA İLE İNDİRİLMESİ ONU BİZATİHİ ANLAŞILIR MI KILMAKTADIR?

Her peygamberi kendi kavminin lisanı ile gönderen Allah Teâlâ’ya hamd ü senalar, Habîbi Hz. Muhammed Mustafa’ya salât ü selamlar olsun… Yüce Rabbimizi tanıma yolunda sahip olduğumuz en kıymetli değerimiz Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamberimiz’in şahsında teayyün edip Onun ahlâkı haline geldiğinde Arap lisanı ile ifade edilen kelâm-ı ilâhî o saadet asrında gökteki yıldızlar mesabesindeki ashâbın dünyalarına […]