ŞEYHU’L-KURRÂ HACI HAFIZ İSMAİL BAYRİ es-SİRÛZÎ (v.1972) ( Rahmetullâhialeyh )

Serezli Arif Efendinin mahdumu olan Şeyhu’l-Kurrâ Hafız İsmail Efendi 1905 senesinde İstanbul’da doğmuş, 1972’de İstanbul’da vefat etmiştir. Henüz idadiye tahsilinde iken kader-i ilâhi vuku bulan tramvay kazası neticesinde İsmail Efendi’nin iki ayağı da kesildi. Sol bacağı tamamen kalçadan, sağ bacağı ise kalçanın 25 santimetresine kadar kesildi. Dayısı Ahmet Şükrü Efendi, Fatih dersiâmlarından olup aynı zamanda […]

KIRAAT İLMİ NASIL GELİŞTİ

Kur’an-ı Kerim Kur’an-ı Kerim Allah (celle celâluhü)’ın ezelî ve ebedî kelâmıdır. Cebrail (aley-hisselâm) vasıtası ile ins ü cinnin nebisi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e son kitap olmak üzere Arapça olarak indirilmiş mu’ciz bir Kanûnî Rabbâni’dir. Gerek cinler âlemi gerek beşeriyyet âlemi nâzil olunduğu andan itibaren kıyâmete dek birbirine yardım etseler […]