Dünyevîleşme “Hayatımızın Öncelikleri” Krizini İşâretler

Giriş İnsan yaratılış itibariyle fizik ve metafizik eşiğinde durabilen iki boyutlu bir varlıktır. Maddî varlığının mayası olan çamur yönü onu sürekli dünyevîleşmeye, maddî varlığına hayat veren aşkın yönü ruh ise metafizik âleme kanatlandırmaya dâvet eder. Bir anlamda insan, özüne mündemiç bu fizik ve metafizik boyutlar arasında gelgitler yaşayan bir varlıktır. Aslolan, insanın birbirini tamamlayan maddî […]