YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ: İNSAN

Mânâ itibariyle alışmak, sevilmek, cana yakın olmak anlamlarına sahip üns (zıddı : nefret ) kelimesinden türemiş olan insan; ruh ve bedenden meydana gelen aklı ve zekası ile de diğer canlılardan üstün olan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir….

RESÛLULLAH (s.a.v) SON PEYGAMBERDİR

Bismillahirrahmanirrahim Kuvvet ve kudreti ile toprağı, insan sûretine koyan, onda gören göz, işiten kulak, söyleyen dil var eden Allah-u Teâlâ’ya hamd ve senâlar, iki cihan saâdetine ermemize vesile olan Peygamber’imiz Muhammet Mustafa’ya (s.a.v), O’nun temiz âl…

ULÜ’L-ELBAB SELİM AKIL SAHIPLERİ

“Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, (inkâr eden) kör kimse gibi olur mu? (Fakat bunu) ancak selim akıl sahipleri anlar. (1) Hakkı görüp ona tâbi olanla; hakkı görmeyen, ona tâbi olmayan yani mânen kör…

YILDIZLARIN REHBERLİĞİNDE BİR HAYAT

Kâinatın varlık sebebi, rasûller serveri, Hak yolun yegâne rehberi, efendimiz, önderimiz, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya bende olmak…             O’nun Hak dediğini Hak bilip, bâtıl dediğini bâtıl kabul etmek… Ne emretmişse baş tacı edip, nehiylerinden şiddetle…

BİR DOSTA MEKTUP…

Muhterem kardeşim, Bu gün 27 Ocak …… Salı günü, saat : 19:37. Seni hatırladım. Yine Makam-ı İbrahim’in hizasında, Kâbe’nin önünde, Allah’ın huzurundayım. Sarı sırmalı, altın işlemeli, siyah ipekten bir gelinlik giymiş  KÂBE… Onu seyrediyorum. Allah’ın…