Yemeğin Adabı

Helalden kazanmak, ancak helal lokma içindir. Çünkü lokma bütün bedene ibadetler için gerekli kuvveti sağladığından, helal lokma toplamak ilmi, ibadet ve ta’at ilminden önce gelir. İbn-i Sîrîn rahmetullahi aleyh hazretlerine bir kimse geldi ve “Bana, ibadet ve ta’atin amelini öğret.” dedi. Hazret sordu; “Nasıl yemek yersin?” Adamcağız; “Karnım doyuncaya kadar yerim.” cevabını verince; İbn-i Sîrîn […]

KRONİK KONSTİPASYON ve HASTA EĞİTİMİ

Kabızlık genel populasyonda sindirim sistemiyle ilgili görülen en sık yakınma olup, önemli oranda ekonomik kayba yol açmaktadır. Çünkü kronik kabızlık beraberinde muhtelif doktor ziyaretlerini, özelleşmiş merkezlere sevki, hastaneye yatışları ve cerrahi operasyonları da getirir. Ayrıca osteoartrit ve diyabet kadar önemli oranda hastaların yaşam kalitesini, sosyal yaşamlarını ve günlük yaşamdaki performanslarını da etkiler. Gelişmiş ülkelerde konstipasyon […]

BULANTI KUSMA

Herkes bulantı duygusunu yaşamıştır ve çoğu zaman kusmanın habercisi olduğunu bilinir.

KISKANÇLIK DUYGUSU

Duygu, psikoloji sözlüklerinde; “Öznel olarak yaşanan duygusal bir durumun dışa vurumu olan, gözlenebilir bir davranış yapısı; geçici, duruma bağlı değişmeler” olarak yer almaktadır.

KARACİĞER YAĞLANMASI

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ toplanması sonucu ortaya çıkar. Karaciğer hücrelerinde yağ oranı normalde {e0a8e66316dc8f5d591ba55bcacf7338a4d87a0882161bf818f1807d6da55e8f}5 ve altındadır. Bu oran {e0a8e66316dc8f5d591ba55bcacf7338a4d87a0882161bf818f1807d6da55e8f}10’un üzerinde ise karaciğer yağlanmasından bahsedilir. Alkolün karaciğerde yağlanma yaparak kronik karaciğer hastalığı ve siroza neden olduğu uzun yıllardan beri bilinmektedir.

BAŞ AĞRISI

Başımızdaki herhangi bir bölgenin; alın, şakak, göz arkası, boynun üst kısmı vb. ya da başımızın tamamında görülen sürekli, geçiçi, nöbet halinde ya da sık sık görülen ağrı ve ağrı çeşitlerinin tümüne baş ağrısı denir.

ROMATİZMAL İLAÇLARIN MİDE BAĞIRSAK SİSTEMİ ÜZERİNDE OLUŞTURABİLECEĞİ YAN ETKİLER

Dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte dejeneratif ya da non-dejeneratif eklem hastalıkları ve arteriosklertid kalp hastalıkları da artmaktadır. Aspirin ve nonsteroid antiinflamtuar ilaçlar (NSAII; Halk dilinde “ağrı kesici” olarak kullanılan antiromatizmal ilaçlar) kullanımının artması başta üst sindirim kanalına ait olmak üzere birtakım yan etkilerinin de artmasını sağlamıştır. Örneğin; ABD’de her yıl 17 milyon kişi NSAII kullanmakta […]

MADDÎ VE MANEVÎ TEMİZLİK

Vücûdumuz bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı her zaman açıktır. Bu mikroorganizmaların hepsi normalde deride, ağızda, solunum yollarında, sindirim kanalında, gözün zarlarında ve hatta idrar yolları dediğimiz üriner kanalda değişen miktarlarda bulunmaktadır.

KRONİK HEPATİT B ENFEKSİYONU

Hepatit B virüsü (HBV) etkili aşılama politikalarına rağmen tüm dünyayı etkilemeyi sürdüren önemli bir hastalık etkenidir. İlk defa 1965 yılında tanımlanmış, elektron mikroskopla görüntüleri 1970’li yıllarda görüntülenebilmiştir.

SUYUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ

Hava, su, ısı, ışık ve besin maddeleri canlıların yaşaması için gerekli temel unsurlardır. Su ise hayatımızın olmazsa olmaz şartlarından en önde gelenidir. İnsanların, hayvanların, bitkilerin kısaca bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi suyun varlığına bağlıdır.