MANEVÎ CÖMERTLİĞİN BİR YANSIMASI: SELÂM

Cömertlik, eldeki imkânları meşrû ölçüler içinde, hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak başkalarının yararına sunma eğilimi olarak tanımlanmaktadır.  Eldeki bu imkânlar maddi karşılığı bulunan şeylerle ifade edilebileceği gibi, gözün bir bakışı, kulağın duyması ve iki dudak arasından sözün çıkmasıyla da ifade edilebilir. Bu itibarla maddî açıdan cömertlik mal ile yapılan her türlü fiili kapsamakta, manevî açıdan […]