UYANIK OLALIM!

Müslümanlar, Hakk’a iman edip, hak ve hakikati üstün tuttukları için, feraset, basiret ve cesaretle her daim uyanık olarak, batıla karşı nöbet tutarlar. Uyanık olanlar, ne kendilerinin aldatılmasına ne de başkalarının aldanmasına göz yumanlardır. Bu ise Hakk’ı üstün tutmakla, hakikati gözetmekle, ona karşı yapılacak taarruzlara karşı müteyakkız olmakla mümkündür.

UYANIK OLALIM!

  Müslümanlar, Hakk’a iman edip, hak ve hakikati üstün tuttukları için, feraset, basiret ve cesaretle her daim uyanık olarak, batıla karşı nöbet tutarlar. Uyanık olanlar, ne kendilerinin aldatılmasına ne de başkalarının aldanmasına göz yumanlardır. Bu ise Hakk’ı üstün tutmakla, hakikati gözetmekle, ona karşı yapılacak taarruzlara karşı müteyakkız olmakla mümkündür.

ÂLİMLERE REHBER, ÂLEMLERE RAHMET PEYGAMBER

Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve kendisinde bütün insanlık için en güzel örnekler bulunan Efendimiz (s.a.v)’e salât ü selâmlar olsun. Cenâb-ı Hakk’ın mahlûkata en güzel hediyesi olan ve Ahmed i Mahmud u Muhammed Mustafa olarak isimlendirilen Efendimiz (s.a.v)’in doğumları ile âlemlerin nura gark olduğu ve şereflendiği mübarek […]

BAŞKALARININ ACISINA BAKMAK

  Alem-i insanlık, büyük bir buhranın içinde ve uçurumun kenarında, ne yapacağını bilmez bir halde maddi manevi acılar ve karanlıklar içinde kıvranıyor…Hakikat güneşinin ferahlatıcı aydınlığına o kadar ihtiyacımız var ki…Efendimiz (s.a.v.)’in beklendiği  cahiliye dönemini bütün şiddeti ile yaşıyor,biz de Allah (c.c.)’ın rahmet ve bereket yağmurlarının sağanak sağanak yağacağı mübarek günleri  bekliyoruz…Evet gerçekten acılar içindeyiz…

BİR DOSTA MEKTUP…

Muhterem kardeşim, Bu gün 27 Ocak …… Salı günü, saat : 19:37. Seni hatırladım. Yine Makam-ı İbrahim’in hizasında, Kâbe’nin önünde, Allah’ın huzurundayım. Sarı sırmalı, altın işlemeli, siyah ipekten bir gelinlik giymiş  KÂBE… Onu seyrediyorum. Allah’ın beytini… Evet, heybetli, vakarlı, ihtişamlı kıblegâhı temâşâ da ibadet…