HARİS OLAN MAHRUM KALIR

Hırs sözlük anlamı itibariyle yarmak, yırtmak gibi anlamları ihtiva eder. Hırs kelimesi tamahkârlık, isteklerde aşırıya gitme gibi anlamları da barındırır. Örneğin; Arapça tabirle “Otlak hars olunmuş.” sözünden “Otlatılacak hiçbir şey kalmadı.” anlamı kastedilmiştir.[1] Hırs kelimesi günlük kullanımda ise; istek ve arzularda aşırıya gitme, bir şeylere aşırı tutunma, yetin(e)meme gibi durumları ifade ederken daha çok mala […]

MEDH

Sevdiğimiz, değerli kabul ettiğimiz tanış ve arkadaşlarımızın iyi hallerini, üstün meziyetlerini sohbet meclislerimize taşıdığımız çok olmuştur. Onlardan övgüyle bahseder, gıyaplarında da olsa onları medhederiz. Bazen de tam aksine nice insanlar tarafımızdan zemmedilirler.