BİRGİVİ EFENDİ ve ZAMAN TANZİMİ

Birgivi Mehmed Efendi Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman devrinin mümtaz ulemâsından biridir. Kendisi 929/1523 senesinde Balıkesir’de dünyaya gelmiş 981/1573 senesinde vefat etmiştir. Müderris bir babanın evladı olan Birgivi Mehmed Efendi tahsil hayatına pederinin yanında başlamış ve devrinin kıymetli âlimlerinin rahle-i tedrislerinden geçerek ilmini ikmal eylemiştir. Devrinin güncel meseleleri hakkında fikir beyan etmenin ötesinde şer-i şerîfe […]

“SELÂM” EMÎN BİR TOPLUMUN ŞİFRESİ

Allah Teâlâ, Müslümanlara, hayatlarının her sahasını kendisine muvafık bir biçimde tanzim edebilecekleri, kendilerine uyulduğu takdirde dünya ve ahiret saadetini elde etmeye vesile olacak prensipler ve birtakım ilkeler vaz eder. Bu ilkeleri Hazreti Peygamber vasıtasıyla bizlere ulaştırır. Bu hususu, “Andolsun ki Rasûlullah’ta sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umar olanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel […]