AHİRET ODAKLI BİR HAYATTA TAMAHKÂRLIK

Her birimiz tamahkâr bir fıtratla yaratılmışız.[1] Tamahkâr yani aç gözlü, doyumsuz ve çok şey istemeye meyyâl bir karakterle.[2] Elimizdekiyle yetinmez hep daha fazlasını isteriz. Peygamber Efendimiz’in tabiriyle iki vadi dolusu altınımız olsa da üçüncüsü için arayışa geçeriz.[3] Dünya hayatında eskisek de, güç ve kuvvetimiz zayıflasa da mal sevgimizin yani hep daha fazlayı talep etmeye olan […]

ÖLÜMÜ VUSLAT BİLMEK

En son hangimiz bayram veya bir cenaze merasimi dışında kabir ziyaretinde bulunduk? Hâlbuki Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz “Kabirleri ziyaret edin, zira kabir ziyaretinde ölümü hatırlama ve ibret alma vardır.”[1] buyurmaktadır.