DEVLETLERİN SINIRLARINDA SİYASİ TARİHE TANIKLIK (1471-72) – İBN ECÂ SEYAHATNAMESİ

Hasan Hüseyin Çaçan Seyahatnamelerin tarihe olan tanıklıkları, günümüzde belki sadece bir cümle ile üzerinden geçilen vakıaların iç yüzünü göstermesi açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Örneğin iki devlet arasında yapılan savaşın, bugün nedenleri ve sonuçları açısından ele alınırken o ânı yaşayan ve sürece şahit olan insanlar açısından ne anlama geldiği muğlak kalmaktadır. İşte söz konusu […]

SEYAHATNAME  YAZILARI

İBN FADLÂN SEYAHATNAMESİ: KUZEY ÜLKELERİNE YOLCULUK Seyahatname müellifleri çıktıkları yolculuklara sebep olarak birçok olay zikrederler. Kimi zaman ticaret maksatlı kimi zaman bir elçi olarak hükümdar emrinde kimi zaman bir sefer esnasında seyahatler gerçekleşebilir. Zikredilen bu sebepler yolculukların dünyevî boyutunu teşkil eder. Ancak Müslüman seyyahlar işin yalnızca bu boyutu ile yetinmemiş kendilerine dinî bir dayanak sağlama […]