İMANDAN SONRA İLK MESELE NAMAZ

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Biiznillahi Teâlâ… “Hiç şüphesiz namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisâ, 4/103) Allah Zülcelâl Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz senâlar ve şükürler olsun ki; bizleri hidayete erdirip iman şerefi…

BİR MİLLET MABETSİZ VE MEKTEPSİZ YAŞAYAMAZ

Hangi millet olursa olsun mabetsiz ve mektepsiz yaşayamaz, yaşıyorum zanneder. Bir milletin mabedi ve mektebi yoksa o millet ufak tefek çalkantılarla yıkıma doğru yol almış demektir.

NAMAZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARIR (Ankebût Sûresi 45. Âyet-i Kerime)

(Habîbim) Ey Muhammed! Rabbinin sana vahyettiği bu yüce Kur’an’ı oku. Namazı vaktinde şartlarını yerine getirerek kıl. Çünkü namaz insanı, aklın ve dînin beğenmediği ve yasaklanan her şeyden men eder, alıkor. Allah’ın zikri en büyüktür. Allah,…

KADINLARIN CAMİDEKİ YERİ

Namaz, Allah’a kulluğun ifadesidir. İnsanın en önemli görevi Allaha kul olmaktır. İnsan; Allahı tanımak ve O’na kulluk etmek için yaratılmıştır. Dünya hayatının asıl gayesi, ebedî hayata sermaye olacak şekilde Allah’a kulluk şuuru içerisinde  yaşamaktır.

MÜ’MİNİ YANLIŞTAN KORUYAN NAMAZ

Mü’mini yanlıştan koruyan namaz, huşûlu namazdır. Huşûlu namaz, namazda iken namazda olanın namazıdır. Namazda iken namazda olan kişi, kimin huzurunda olduğunun idrak ve şuurunda olup gerçek namaz kılan kişidir.

NAMAZ HALK HAREKATI VE KULLUK

Namazın şartları sayılırken hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret dedikten sonra dördüncü sırada “İstikbâl-i kıble” der ve bu dünyada kendini put yerine koyup bizi kendine ve aklının salgıladığı kurallara uymaya zorlayanlara dönmeyeceğimizi ilan ederiz.  Onlara…