CİHAD İKİ YÖNLÜDÜR: MADDİ VE MANEVİ

 

            Rabbimizin ihsanına karşı O’na borçlu olduğumuz hamd ve şükür görevlerimizi hakkı ile yerine getiremeyeceğimizin itirafı ile O’na dua eder ve O’ndan isteriz ki O’nu zatı ile hamd edenler, hâmidînler zümresi ile bizlere lütuf ve ihsanı ile bir arada cennet âleminde bulunmayı nasip etmesini tekrar tekrar tazarru ve niyaz ederiz.

Allah Zülcelalin bir kelamını ve O’nun ifade ettiği manalarını yazmak istesek mürekkep olarak denizlerin biteceğini, tekrar o kadar daha mürekkep getirecek olsak onların da biteceği, ancak o kelamın manasının ise bitmeyeceği inancı ile Allah’a hamd ü senalar etmeye gayret ederiz. Amma hamd ü şükrü hakkı ile ifa edemeyeceğimizin itirafı ile… Çünkü O hamde layıktır demenin bu sonsuz manayı, O şükre layıktır demenin de yine aynı manayı ifade ettiğini bilmeliyiz.

Devamı “CİHAD İKİ YÖNLÜDÜR: MADDİ VE MANEVİ”

CİHAD – M. Zahid KOTKU (r.a)

Ümmetin en birinci vazifesi, peygamberinin yolunu takip etmektir. Nasıl ki, o icâb ettiğinde evini, yurdunu, vatanını terk edip hicret ettiyse, ümmetine düşen vazife de, evvelâ masiyetleri terk etmek, sonra icab ederse, dinini korumak için hicreti…

SAVAŞ ARZU EDİLMEZ AMMA!

Müslüman, harp olsun istemez. Fakat gerekirse cihaddan kaçmaz. Rasûl-i Zişan (s.a.v) Efendimiz Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmuştur: “(Savaşta) Düşmanla kavuşmayı (yani durup dururken sebepsiz savaş açmayı) arzu etmeyin. (Amma) onlarla kavuştuğunuz zaman da artık sabır (ve…

CİHAD ve İZZET

Kendisini istismar edenlerden hesap soracak kavramlardan birisi, hele de son zamanlardaki istismarı düşünürsek, belki de birincisi “cihad” kelimesi ve mefhûmudur. Bazıları çeşitli dünyevî gaye ve maksatlarla mezkûr kelimenin sözlük manasından yola çıkarak; bir “çaba ve…

HAYATIMIZ CİHADDIR

Cihad, ciğerlerimize hava almak gibi bir şeydir. Bazen sıhhatimiz için hareket yaparken bilinçli olarak içimize hava aldığımız gibi cihad sohbetleri yapar, cihad üzerine kitap okuruz ama çoğunlukla farkına varmadan nefes alıp veririz ya işte asıl…

CİHAD VE ÇEŞİTLERİ  

           Arapça’da “güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bü­tün imkânları kullanmak” mânasındaki cehd kökünden türeyen “cihad” kelimesi, genel olarak nefisle mücadele, İslâm’ı tebliğ ve düşmanla savaşma anlamında…

CİHAD BİR TİCARETTİR

              “Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, cennet kesinlikle kendilerinin olması pahasına satın aldı. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürüleceklerdir. Bu, Tevrat’ta da, İncil’de de, Kur’an’da da Allah’ın söz…