EMANETİ EHLİNE VERMEK EMANET’E EHİL OLMAK

Hepimiz peşin ve kesin olarak biliriz ki İslam’ın en temel kavramı İMAN’dır. İslam’ın bütün sistemleri bu temel kavram etrafında oluşturulmuştur. Bu kavramın temel sözlük anlamı da, “İnanmak/güvenmek” ve “İnanılmak/güvenilmek” şeklinde çift yönlü açılıma sahiptir. Yani bu kavram içeriğinde inanmak-inanılmak; güvenmek-güvenilmek iç içe durumdadır. İşte bu sebeple Rabbimizin yüce isimlerinden biri “el-Mümin”dir ve yine bu yüzden İslam’ın inanç sistemine gönülden bağlı kişiler “Mümin” olarak isimlendirilir.

Devamı “EMANETİ EHLİNE VERMEK EMANET’E EHİL OLMAK”

EMİN TACİR

Emin bir tacir ve parası bereketli bir müşteride, hayırlı bir kazançta; Birinci Kural “Ne zarar vermek var ne de zarar görmek.” İkinci Kural Alış veriş mübah şeylerle olmalıdır. Tüketilmesi haram olan şeyin ticareti de haramdır….

40 SORU – 40 CEVAP

İslâm ne demektir? Son Peygamber, Allah’ın Elçisi ve Habercisi Hazret-i Muhammed’in (salat ve selam olsun O’na), insanlara Allah katından getirdiği din ve dünya nizamıdır. İslâm, Allah’a itaat etmek, O’na teslim olmak ve barış, esenlik demektir….

MÜSLÜMAN UYANIK OLMALIDIR

“Mü’min, bir delikten iki defa ısırılmaz.”1 Günümüz İnsanı Yoğun Olumsuz Bir Propaganda Altındadır Günümüz insanı; medyatik, akademik, sosyal ve kültürel açıdan İslâm karşıtı yoğun olumsuz ve kasıtlı bir propaganda ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu propagandaya…