EBEDÎ KURTULUŞ İÇİN HAKK’A İTTİBÂ

5

Allah Zülcelâl ve’l Kemal Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz şükürler olsun ki; bizleri insan olarak yaratmış ve insanlığın esaslarını muhafaza edenlere dünya ve ahiretin saadetini vaad buyurmuştur.

Sahip olduğu isimle irtibatlı olarak bilinmelidir ki insan hemcinsiyle samimi olup ünsiyet eden bir varlık olarak yaratılmış ve bu özelliği sebebiyle de kendisine güzel bir ahlak lütfedilmiştir. İnsanlara lütfedilen bu güzel ahlakı devam ettirebilmeleri ancak güzel ahlak sahibi insanlara tabi olmaları ile mümkündür. Eğer insan kendisine lütfedilen bu güzel ahlakı muhafaza edemeyip kötü ahlak sahibi insanlara tabi olursa; o kötü insanların kötü ahlakları ile ahlaklanır da gün be gün insanlık seviyesinden aşağıya doğru düşmeye başlar.

Devamı “EBEDÎ KURTULUŞ İÇİN HAKK’A İTTİB”

Adam Seçmek

İslâmiyet en küçük içtimâî birlik olan âileden devlete kadar bütün idârî faaliyetler için şekilden ziyâde ruh emretmiştir. Bu ruh üç esasla gerçekleşir. 1. Ahkâm-ı ilâhiyenin tenfizi yâni şeriat kanun ve kaidelerine uygun hareket etmek. 2….

Gül Gülistanda Yetişir

Çağının Çocuğu İnsan Âlemler, “âlem-i emr” ve “âlem-i halk” olarak ikiye ayrılır. İlahî irade, âlem-i emrde vasıtasız ve cümleten, yaşadığımız âlem-i halkta ise vasıtalı ve dereceli işler. Hikmeti gereği Rabbimiz, ilk iki gün yeryüzünü, izleyen…

İmanın ve Takvanın Sigortası

Küfür, fuhuş ve ahlaksızlık mikrobu salgın bir hastalıktan daha beter ve daha tehlikelidir. Hem daha tez bulaşır hem de daha süratle yaygınlaşır. Gerçek bu iken ne yazık ki birçoğumuzun hasta olmamak için bu bulaşıcı mikroplara…

Sirayet

Dilimize Arapça’dan geçen sirayet kelimesi, genellikle hastalıklar için “bulaşma”, “geçme” gibi anlamlarda kullanılıyor. Biz ise, dini, eğitimi, psikolojiyi ve insanlar arası iletişimi ilgilendiren bir anlamına vurgu yapmak, meşhur bilim adamlarınca önce kuram ardından da yaygın…