Tefekkür Marifetullah Kapısının Anahtarı

Bismillahirrahmanirrahim

Hamdele-i perverdigar ve salvele-i ali ahyar ve salvele-i muhammedinil Mustafa (s.a.v) ve cemiul enbiya-i mürselinden sonra; bu salât ü selamlarla yazımızı yazmaya başlamayı değil, bu salatu selamlardan tefeyyüz eylemeyi niyet ettik. İnşaallah

Allah Zülcelâl (c.c) Hazretlerinden öncelikli niyazımız bizlere tefekkürü olduğu gibi anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı nasip buyurmasıdır. Rabbim okuyup dinleyenlere de hakkıyla anlamayı ve tefekkürü bütün işlerinde esas almalarını nasip ve müyesser buyursun.

Devamı “Tefekkür Marifetullah Kapısının Anahtarı”

İslam’da Akıl Hakkında – Şeyh Edebâli

İslam’da Akıl Hakkında* Elhamdülillâhi vahdehû ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ men lâ nebiyye ba’dehû Ey nas! Geliniz; dinleyiniz. Belleyiniz; ibret alınız. Yaşayan ölür; ölen fenâ bulur. Yalnız o ümmetler ki düşünceyi bilmişler, bulmuşlar; Allah’a inanmışlar, peygambere uymuşlar….

İslam’da Tefekkür

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Tefekkür, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir. İnsan, tefekkürü sayesinde Rabbini tanımış, âlemdeki eşyayı kendi faydasına kullanmayı başarmıştır. Eğer, insanı diğer…

İnsanın İfadesi Olarak Dil

Kamus Namustur İnsan ile hayvan, nutukla ayrılır; insan, “hayvan-ı nâtık”, hayvan dediğimiz canlı türü ise “hayvan-ı gayr-i nâtık” diye tarif edilir. Fârâbî gibi Müslüman filozoflarda gördüğümüz üzere nutuk, nutk-ı dâhilî/nutk-ı hâricî olarak ayrılır. Bu ayırıma göre “düşünme”…

Düşündüklerinin Ne Kadarı Senin?

Zihnimizden geçen düşüncelerin bize ait olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Düşündüklerimiz ya da hissettiklerimiz gerçekten bizim istediklerimiz mi? Yoksa bunlar başkası tarafından mı yönlendiriliyor; biz hissettiğimizi ya da düşündüğümüzü mü zannediyoruz? “Yok, canım, o kadar…

Düşünmenin Kavramsal Çerçevesi

Kavramlar insan aklının gözlükleridir. Kavramların açık ve seçik olması manzaranın netliğine, belirsizliği ise karışıklığa ve bulanıklığa yol açar. Toplumun kabulüne – ki istimal1 ile olur – mazhar olmuş kavramların çeşitliliği, çerçevenin genişliği ve derinliği anlamına gelir.

GENÇLERLE HASBİHÂL – I

Nasihatleşmek, kardeşlik gereği, kardeşliğin de birbirine karşı haklarındandır. Öğüt, muhatap, zaman, zemin, bellibaşlı adaba uyulursa faydalıdır. Allah Teâlâ, “Öğüt ver; muhakkak öğüt mü’minlere fayda verir.”1 buyurmuştur. Öğütün faydalı olmasına ve faydalı öğüt verilmesine dikkat etmek gerekir….