ÂFÂKÎ SEYR

Bismillahirrahmanirrahim

Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine, zatı ihdiyyetine layık hamdü senâlar olsun ki bizleri kâinatın aslı olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya ümmet kılmıştır.

Salât ve selâmlarımız âdemoğullarının efendisi olan Fahri Kâinat Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âl ve ashabı ile tâbiîn ve tebe-i tâbiîn üzerine olsun.

Ayrıca diğer enbiya-i îzam ve resul-i kiram hazeratına, onların âl ve ashablarına ve şerîatları geçerli olduğu devirlerde onlara tabi olanlar üzerine olsun.

Devamı “ÂFÂKÎ SEYR”

İSRAF

              İsraf gereksiz yere harcamak… Cömertliğin aşırı derecesidir de denilebilir. Cenâb-ı Hak (c.c) Araf Sûresi’nin 31. Ayet-i Kerime’sinde mealen şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğulları her mescit yanında (her namaz ve tavaf vaktinde ziynetinizi alın, avret…

ÖLÇÜLÜ OL SELÂMETİ BUL

Benliğimizi, şahsiyetimizi ve bize ait her şey yitirmemizin adı olan; “garplılaşma”,  “avrupalılaşma”, “muâsırlaşma” ve “çağdaşlaşma” uğruna pek çok özellik ve güzelliklerimizi kaybettik. Kayıplarımızı da dün “gâvur” dediklerimizden ithalle telâfiye çalıştık. Bunun tabii neticesi olarak da;…

İNSAN İSRAFI

         Kur’an-ı Kerim’de on yedi yerde israftan bahsedilmektedir. Bu ayetlerin üçü; yeme, içme noktasındaki israftan, yani eşyanın israfından bah­sediyor, kalan on dört ayette de insanın israfından bahsetmektedir.

İSRAF

Sağlığın önemli bir göstergesi ve ölçüsü olan vücut ısısının insan hayatındaki değerini herkes bilir. Otuz yedi derece olan normal ısı ibresi yavaş yavaş aşağıya veya yukarıya doğru ilerlemeye başladığında vücudun her uzvundan, her bölgesinden ağrılar,…

VAKTİMİZİ AZÎZ BİLMEK TÂATE SARF EYLEMEK

            Yüce Rabbimiz sayısız nimetlerini biz kullarına ihsan etmekte, şükredilen nimeti de arttıracağını müjdelemektedir. Hakkıyla kadir ve kıymeti bilinip şükredilmesi gereken nimetlerin başında da vakit gelmektedir. Çünkü Rabbimiz Kur’ân-ı Mübîn’inde bu…