HAKİKATLERLE HAKK’A SEYİR

Reyhan der ki: Bizi yaratan Allah Zülcelâl Teala ve Tekaddes Hazretlerine şanına lâyık hamd ü senalar olsun. O (c.c) benim hâlikimdir, ben de O (c.c)’nun mahlûkuyum. Ben, yaratıldığı gaye üzere yaşayan âlem-i mahlûktan biriyim.  Ben,…

NESL-İ ÂTİ PROJESİ

Dergimizin I. sayısında ele almış olduğumuz ; “Sâlih İnsan Projesi”nin temelini ‘evlad terbiyesi/ çocuk ve genç eğitimi’, yani ; “Nesl-i Âti”(gelecek kuşak) eğitimi teşkil eder. Bu mevzu, Müslümanlar için olduğu gibi, gayr-ı Müslimler (Müslümanların dışında…

SORU GELECEK İSE, CEVAP ÇOCUK

Hz. Musa (as.)’nın dünyaya gelişini anlatan kıssayı bilirsiniz. İlahlık iddiasındaki Firavun, bir rüya görür ve gördüğü rüyadan dolayı korkup kederlenir. Rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateş görmüştür. Bu ateş, Mısır’a kadar uzanıp, Firavun’un evlerini yakar….

DOĞRULARI SÖYLEMEK DEĞİL DOĞRULARI YAPMAK

İnsan yavrusu sevk-i tabiî’den mahrum olarak dünyaya gelir. Hayvanlar çok defa doğar doğmaz ne yapacaklarını bilirler. Ancak insan korunmaya, bakılmaya, beslenmeye ve eğitilmeye mahkumdur.

YAZI UÇAR SÖZ KALIR

Çocuklara kitap okutma çabasındayız. Aman, evladım kitap okuyup kültürlü olsun, okulunda birinci gelsin. Çocukla ilgilenmemek için iyi bir bahane. Modern zamanlarda insanı kendi çocuğundan uzaklaştıran mazeretlerden biri. Çocuğu meta yerine koyup adeta ondan verim/fayda bekleme…

ÖF BİLE DEME

  ‘‘ Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana- babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘‘ Öf ’’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz…