EZELÎ VE EBEDÎ TARÎK

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… Ebedî ve sonsuz hamdler Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya mahsustur. Bizleri, Senin kelâmınla, Senin lisanınla Sana hamd edenlerden eyle. Bizleri, Senin emrine itaat edip senin hitabınla Habîbine salât ü selâm…

HER ŞEY O’NU ANLATIYOR

Allah’ım Dilsizim. Ne anlatabilirim sana kendimi, ne de anlarım derdimi. Oysa bütün anlatamadıklarım arasında sana yakarışlarım saklı. Biliyorum, hissediyorum ama anlatamıyorum. Bir bir kelimelere dökemem ki senden istediğimi. İçimdeki sevdayı tek bir kelimeyle anlatamam ki….

ÇİLEKEŞ PEYGAMBER’İN RAHAT DÜŞKÜNÜ ÜMMETİ

Kur’an-ı Kerim’in: “Peygamberimiz’e itaati, Allah’a itaat” olarak hükme bağladığı[1] ve “en güzel örnek/model” olarak tavsif buyurduğu[2] Hazreti Muhammed sallâllahu aleyhi ve sellem; mü’min ve müslim olmanın olmazsa olmazıdır. Yani O’nsuz ne Rızayı Bârî’ye erilir ve…

İKİ DÜNYADA AZîZ ÜMMET MUHAMMED ALEYHİSSELÂM ÜMMETİYDİ

Yüce Rabbimizin en büyük lütfu kulunu sevmesi, ona İslâm ve îman nimetini ihsan etmesidir. Allah tarafından sevilmek, O’nu ve Rasûlü -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz’i sevmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Cenâb-ı Hakk İslâm dinini bizim için beğenip…

RASÛLULLAH İLE BULUŞMANIN YOLU SALÂT Ü SELAM

  Peygamberlik başlı başına bir rahmet mües­sesesi, sayılarını Allah’tan başka kimsenin bilmediği pey­gamberler ise dünyayı yaşanabi­lir kıvama getiren ve en yırtıcı hayvanları dahi yavrularına karşı şefkatli kılan Allah’ın engin rahmetini kullarının üzerine çekmeye çalışan rahmet…

MÜ’MİNLER İÇİN ÜMİT KAPISI ŞEFAAT

             Şefâat; lügat olarak, ilave etmek, eklemek, bir şeyde öncelik tanımak, aracı olmak, bir suçlu veya muhtacın afvı için üçüncü bir şahıstan ricada bulunmak, iltimas etmek gibi birçok manaya gelmektedir….