İNSAN-I KÂMİL OLMANIN ON TEMEL ŞARTI

Hamd ü senâlar, kâinatı yokluk âleminden varlık âlemine çıkararak, kudretine delil kılıp birliğini izhâr eden Allah Zülcelâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin üzerine olsun. Salât ü selâmlarımız Allah Teâlâ’nın, insanlık âlemine insanın ölçüsünü tanıtmak için bütün peygamberleri gönderdiği gibi, son peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’yı göndererek O (s.a.v.)’na Yâsîn (ya insan) diye seslenen ve insanlığa, insan örneği olarak gönderdiği Habibi üzerine olsun. Ve yine O (s.a.v.)’nu hayatlarının örneği kabul edip, bütünü ile O (s.a.v.)’na ittiba eden hulefa-i raşidin, sahabîler, tabiînler ve tebe-i tabiînler üzerine olsun.

Devamı “İNSAN-I KÂMİL OLMANIN ON TEMEL ŞARTI”

EHL-İ SÜNNET ve’l-CEMÂAT

  Yazımızın başlığı bize tarihî bir hadiseyi tedâî ettirir (çağrıştırır). Bir zamanlar takib edeceği yolu şaşıranlara çare olarak sunulmuş reçetenin adıdır bu mefhûm/kavram. Bir başka ifadeyle yolunu doğru seçenlere alem olmuş bir tabirdir. SÜNNET’e ve…

EHL-İ SÜNNET YOLU

Hz. Peygamber (s.a.v) ile sahabe-i kirâm (r.anhm)’ın takip ettikleri yolda gidenlere,  “ehl-i sünnet”, “ehlü’s-sünne”,  “ehl-i sünnet ve’1-cemâat” denir. Sözlükte “ehl-i sünnet”, “manevî alanda çizilen hak yolu benimseyenler” anlamına gelir. Bura­daki sünnetten maksat, İslâm dinini teblîğ…

SÜNNET’E EHİL OLMAK

  İslam, Allah’ın kulları üzerindeki bir rengidir. Yeşil, mavi veya beyaz, rengin adı nasıl konursa konsun, bu rengin orijinal tonu ‘Ehli Sünnet’ tonudur. Kimliğimizdeki orijinal renk tonunun muhafaza edilmesi, solma ve silinmelere karşı canlı tutulması,…

EHL-İ SÜNNET ANA CADDEDİR

                TÜRKİYE’de bir müddetten beri Ehl-i Sünnet İslâmlığına sanki amansız bir Haçlı seferi açılmıştır. Kur’an’a, Sünnet’e, akla, vicdana, mantığa, sağduyuya uygun olan Sünnîlik baltalanmakta, bin türlü iftira atılıp…

İCMÂ’DA EHL-İ SÜNNET ŞARTI

Bilindiği gibi edille-i erbaadan biri olan icmanın muteber olması için dini bir mesele üzerinde aynı asırda yaşayan müctehidlerin hepsinin muvafakat etmesi şarttır. Bir veya birkaçının muhalefeti icma husulüne manidir. Bu muhalefetinin ehl-i sünnet müctehidlerinden gelmesi…