İNSAN-I KÂMİL OLMANIN ON TEMEL ŞARTI

Hamd ü senâlar, kâinatı yokluk âleminden varlık âlemine çıkararak, kudretine delil kılıp birliğini izhâr eden Allah Zülcelâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin üzerine olsun. Salât ü selâmlarımız Allah Teâlâ’nın, insanlık âlemine insanın ölçüsünü tanıtmak için bütün…

ÜMMETİN FIRKALARA AYRILMASI VE BİR MUCİZE

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Yahud(iler) yetmişbir fırkaya ayrıl(mışlar)dı. Biri cennette, yetmişi ise cehennemdedir. Hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıl(mışlar)dı. Yetmiş biri cehennemde, biri ise cennettedir. Muhammed’in (s.a.v) nefsi (kudret) elinde olan (Allah)’a yemin ederim ki,…

EHL-İ SÜNNET ve’l-CEMÂAT

  Yazımızın başlığı bize tarihî bir hadiseyi tedâî ettirir (çağrıştırır). Bir zamanlar takib edeceği yolu şaşıranlara çare olarak sunulmuş reçetenin adıdır bu mefhûm/kavram. Bir başka ifadeyle yolunu doğru seçenlere alem olmuş bir tabirdir. SÜNNET’e ve…

EHL-İ SÜNNET YOLU

Hz. Peygamber (s.a.v) ile sahabe-i kirâm (r.anhm)’ın takip ettikleri yolda gidenlere,  “ehl-i sünnet”, “ehlü’s-sünne”,  “ehl-i sünnet ve’1-cemâat” denir. Sözlükte “ehl-i sünnet”, “manevî alanda çizilen hak yolu benimseyenler” anlamına gelir. Bura­daki sünnetten maksat, İslâm dinini teblîğ…

SÜNNET’E EHİL OLMAK

  İslam, Allah’ın kulları üzerindeki bir rengidir. Yeşil, mavi veya beyaz, rengin adı nasıl konursa konsun, bu rengin orijinal tonu ‘Ehli Sünnet’ tonudur. Kimliğimizdeki orijinal renk tonunun muhafaza edilmesi, solma ve silinmelere karşı canlı tutulması,…

EHL-İ SÜNNET ANA CADDEDİR

                TÜRKİYE’de bir müddetten beri Ehl-i Sünnet İslâmlığına sanki amansız bir Haçlı seferi açılmıştır. Kur’an’a, Sünnet’e, akla, vicdana, mantığa, sağduyuya uygun olan Sünnîlik baltalanmakta, bin türlü iftira atılıp…