EY ALLAH’IN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ

İslamiyetin en büyük gayelerinden biri bütün mü’minlerin gönüllerini birleştirmek, onları uzlaştırmak, hepsini tek bir vücut haline getirmektir. Keza, bütün mü’minler arasında hak ve adaleti gerçekleştirmek ve hak mefhumunu (kavramını) daima ayakta tutmaktır. İnsanlar arasında daima…

AİLE ve AKRABALIK

Aralarında, neseb, süt veya evlilikten doğan bir yakınlık bulunan insanlara “akraba” denir. Akraba ismi, Arapça’da yakın anlamına gelen “karîb” kelimesinin çoğuludur.

SILA-İ RAHMİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ

Son birkaç asırdır yeryüzünde çile çeken, eziyet gören, mahrum bırakılan insanlara baktığımızda bunların çoğunun Müslümanlar olduğunu görürüz. Biz Müslümanların yaşadığı topraklar fitnelerin, kargaşaların, zulümlerin merkezleri konumundadır. Bitmez tükenmez kargaşalar, kin ve nefret dolu iç savaşlar,…