DÜNYA ve DÜNYALIKLARIN SEVGİSİNDEN TEVBE

“İnsanoğlu zayıf yaratılmıştır”1 “İnsanoğlu; aşırı zâlimdir ve çok câhildir”2

ALLAH’IN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE ÜLFET… MUHABBET… ÜNSİYET

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Biiznillahi Teâlâ… Allah Zülcelal Hazretlerine sonsuz şükürlerimizi ifade ettikten sonra; dergimizin bu sayısında konuyu “Müslümanlar arasında ülfet ve kardeşlik” olarak seçen kardeşlerime de teşekkür ederim.

YENİDEN İMANA DOĞRU

Milletimizin, dünya müslümanlarının imanı zayıflamış, anlayamadığımız bir tesirle ahlakı bozulmuş, bayağılaşmıştır…

“BENİM İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLER NEREDE?”

Müslümanlar arasındaki irtibatın, kardeşliğin esası; imanlı gönüller arasındaki muhabbetin devamı meselesidir. Sevgi meselesine nereden başlayacağımızı bilmemiz gerekmektedir. Bu mevzuu mukaddes bir esasa bağlamadan hiç bir şey olmaz. Böyle bir sevgiyi Ashab-ı Kiram Efendilerimizde görürüz. Onlar…

EY ALLAH’IN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ

İslamiyetin en büyük gayelerinden biri bütün mü’minlerin gönüllerini birleştirmek, onları uzlaştırmak, hepsini tek bir vücut haline getirmektir. Keza, bütün mü’minler arasında hak ve adaleti gerçekleştirmek ve hak mefhumunu (kavramını) daima ayakta tutmaktır. İnsanlar arasında daima…

AİLE ve AKRABALIK

Aralarında, neseb, süt veya evlilikten doğan bir yakınlık bulunan insanlara “akraba” denir. Akraba ismi, Arapça’da yakın anlamına gelen “karîb” kelimesinin çoğuludur.