İslâmî Mücâdelede Evveliyet Münkerden Nehiydir

Allahu Azimüşşan ezelde sâdece kendisi mevcudken sıfat tecelli terkipleriyle sonsuz varlık ihtiva eden mâsivaullahı halk etmiştir. Mâsivaullahı teşkil eden varlıklar içinde sâdece “insan” denilen varlık sıfat-ı ilâhiye tecellileri itibariyle en donanımlı bir varlık olarak yaratılmıştır….

Kurtuluş Gemisi

Hazreti Nuh aleyhisselam devrinde yaşayan biri için kurtuluş Gemi’ye binmekteydi, başka kurtuluş yoktu. Bu devirde kurtuluş ise Muhammed Mustafa’nın (Salat ve selam olsun ona) gemisine binmektedir. Bu gemi tevhid, tenzih, sahih itikad, beş vakit namazı…

Muhalefetin Kalbine Yolculuk

Hak ve hikmeti esas almadan sadece ilme güvenmenin hevâ ve hevese dayalı bir muhalefete yol açması kaçınılmazdır. Toplumumuzda haksız muhalefetin sebeplerini incelemeye geçmeden önce temel terimleri netleştirmekte fayda vardır. Muhalefet, muvafakatin zıddıdır ki bunları “katılmak/katılmamak”…

Haktan ve Haklıdan Yana Olmak

Bir yığın art niyet sahibi zalim güruh karşısında hakkı söylemek, haktan ve haklıdan yana olanlar safında yer almak; tehlikesi söyleyene, faydası ise topluma yönelik olan en büyük ve en üstün cihaddır.

Modern Hayata Muhalefet Yolları

Televizyonun Müslüman hanelerde de başköşeye kurulması düşünce ve hissiyat âlemimizde derin tesirler oluşturdu. Hadiseleri İslam gözüyle, hadis ve Kur’an süzgeciyle değerlendirmeyi terk ettik, âlimlerin sohbetlerinin yerini gazeteci yorumları aldı. Son asırda dünya düzenini ayakta tutan…

Muhalefet Anlayışı

Muhalefet Ne Demektir? Karşı koyma, engel olma gibi manalara gelen muhalefet kelimesi, daha ziyade siyasî iktidara karşı mücadele etme olarak anlaşılmakta ve algılanmaktadır. Ayrıca muhalefet, istişarelerde veya ilmî bir konuda farklı düşünceleri naklî ve aklî…