İMKÂN ELİMİZDEYKEN KENDİMİZE ÇEKİLELİM*

Allah Zülcelâl ve’l-Kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne, Celâl zâtına ve Kemâl sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar ve şükürler olsun.

Rabbimiz Allah Teâlâ Hazretleri, her birimizi mahşer meydanında Rasûlullah’ın sancak-ı şerifi altında, Arş-ı A‘lânın gölgesinde ve cennet âleminde de Rasûlullah’ın komşuluğunda bir araya getirsin. Oradan da Cemâl-i İlahî’yi müşahede etmeyi cümlemize nasib ve müyesser buyursun.

Devamı “İMKÂN ELİMİZDEYKEN KENDİMİZE ÇEKİLELİM*”

Nefha-i Muhammed (s.a.v.) -Komşu-

Derleyen: Mesut Çakır Rafî b. Hadîc radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş arayın.” Taberânî, el-Kebîr, 4/268.

İYİ BİR KOMŞU NASIL OLMALIDIR?

İyi bir kom?unun en alt seviyelisi, kom?usuna İyi bir komşunun en alt seviyelisi, komşusuna zararlı olmayan; bir üst seviyelisi, faydalı olan; en üst seviyelisi, kötülük eden komşuya iyilik eden komşudur. Komşuya iyilik etmek, Allah Teâlâ’nın…

ZAMAN VE MEKÂN ARASINDA SIKIŞAN KOMŞULUK

Her gün daha da kalabalıklaşan şehirlerde yaşamaya çalışıyoruz. Aynı şirkette onlarca kişiyle birlikte çalışıyor, aynı sitede yüzlerce kişiyle beraber oturuyor, aynı caddede binlerce kişiyle iç içe yürüyoruz. İnsanlar arasındaki mesafe gün geçtikçe kısalmasına ve temas…

LÂZIM OLAN İRFÂN İMİŞ

İnsan; beraber yaşadığı diğer insanlar, nimetlerinden istifade ettiği tabiat ve hayvanlar başta olmak üzere bütün mahlûkata karşı mükellef tutulmuştur. Allah Teâlâ, ictimâi hayatımızı düzenlemeyi, içinde yaşadığımız dünyayı imar etmeyi, vazife olarak bizlere tevdi etmiş ve…

KOMŞULUK HUKUKU

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Gerek âyet-i kerîme, gerek hadîs-i şerîfler ve gerekse ulemanın sözlerinde komşu hak ve hukuku mühim bir yer işgal eder.

ÖNCE KOMŞUM ŞÜF‘A HAKKI*

Fıkıh ıstılahı olarak şüf‘a, (ortaklık, komşuluk gibi sebeplerle) satılan bir gayr-i menkûlü müşteriye mâl olduğu miktar karşılığı, satıcıdan veya müşteriden zorla alma hakkını ifade eder.[1]  Kişinin ortaklarının ve komşularının hukukuna riayet etmesini gerektiren “şüf‘a hakkı”…